Çərşənbə, May 18, 2022

Qərib Soltan Məlikovaya ibtidai sinif müəllimi adı verilməsi haqqında Şəhadədnamə. 10 may 1914-cü il

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda müsəlman qızlar məktəbinin binası
Əlimərdan bəy Topçubaşov (Pəri xanımın həyat yoldaşı)

XƏBƏRLƏR