1 comment

  1. Allah sənə rəhmət eləsin ay Muxtar.Dostlar arasında yerin görünür.Bıçaqçı.

Comments are closed.