“ƏKİNÇİ”

0

ƏkinçiBir ocaq qaladı Zərdabi babam,

Soyuq ürəklərə istilik gəldi.

Cəhalətin daşın atdı el-obam,

Zülmət yolumuza işıq gətirdi.

***

“Əkinçi” xalqımın məktəbi oldu,

Bir elm mənbəyi, xidməti oldu,

Xeyirxah işlərdə zəhməti oldu,

Əkdiyi ağaclar bəhrəsin verdi.

***

“Əkinçi” düşündü, niyyəti gözəl,

“Əkinçi” danışdı, söhbəti gözəl,

Mənəvi qidadı, neməti gözəl,

Solan bağçamızda güllər bitirdi.

***

“Əkinçi” zəngindi, varı tükənməz,

Naşılar elminin hikmətin bilməz.

Əsl dost dostuna arxa çevirməz,

Xalqına dar gündə əlin yetirdi.

***

“Əkinçi” şöhrətdi Azərbaycana,

Elimə, obama, bütün cahana,

Anatək dil verdi övladlarına,

Ondan xəbərsizlər dilin itirdi.

***

“Əkinçi”, yaşa sən uğurlarınla,

Hər zaman da var ol oxucularınla,

Könlümüz açılsın xos sorağınla,

Əlniyyət də səndən çox şey götürdü.

ƏLNİYYƏT ƏLİYEV,

Zərdab Rayon Mədəniyyət Evinin bədii rəhbəri.

Şərh yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + seven =