Tarixlərdə şöhrəti var torpağımın

0
Zərdab-qızıl payız
Foto: Samir Məmmədov, Zərdab
Zərdab-qızıl payız
Foto: Samir Məmmədov, Zərdab

TORPAĞIMIN

Yaranışdan daş-qaş olub hər zərrəsi,

Tarixlərdə şöhrəti var torpağımın.

Şölə salıb ürəklərə xəzinəsi,

Qucaq-qucaq neməti var torpağımın.

***

Ulu Tanrı qarşısında ağdı üzü,

Zalımların sinəsinə oxdu sözü,

Çalxansa da sağa-sola dövran özü,

Yenilməyən qüvvəti var torpağımın.

***

Həqiqətin nuru yağır amalından,

Babalarım güc alıbdı kamalından,

Dərdə şəfa, doymaq olmur camalından,

Dost yolunda ülfəti var torpağımın.

***

Tükənməzdi, müqəddəsdi duz-çörəyi,

Düşüncəli, qədirbilən var ürəyi,

Varlığına inamlıdır gələcəyi,

Haqq yolunda zəhməti var torpağımın.

***

Ömrümüzə rövnəq verir illər-aylar,

Üşütməyir daha bizi boran, nə qar,

Sevinməyə, öyünməyə haqqımız var,

Azərbaycan dövləti var torpağımın.

***

Cavanşirlər boy atıbdı qucağında,

Koroğlular isinibdi ocağında,

Yaradanın özü durub dayağında,

Fəlsəfəli isməti var torpağımın.

***

Varlığına baş əymişəm zaman-zaman,

Can yanğısın duymaz əsla gendən baxan,

Alov saçan ömür versə mənə aman,

Lələ ilə söhbəti var torpağımın.

 

Lələ MƏHƏMMƏD,

Otmanoba kəndi

Şərh yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − three =