Ağılsızdan ağıl umma

0

anlamlı fotoAğılsızdan ağıl umma,

Olsa da yüz yaşı belə.

Ömrü boyu gəzdiribdi,

Bir içi boş başı belə.

***

Bilməyibdi xeyir-şəri,

Çəkməyibdi dərdi-səri,

Qoymayıbdı o əlləri

Bir daş üstə, daşı belə.

***

Kim baxıbsa camalına,

Deyib bunun xoş halına,

Baxsa əgər kamalına,

Gələrdimi xoşu belə?

***

Üzü astar, astarı üz,

Beləsindən əlini üz,

Təpəsinə Allahımız,

Bax, salıbdı daşı belə.

***

Bir dəfə yox, min yol sına,

Tut səhvini, onda qına,

Aldanma gəl, Nazim ona,

Bir də olma naşı belə.

 

Nazim Əkrəm LAÇINLI

Bəyimli qəsəbəsi

Şərh yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =