Dur ayağa, gedək evə

0
qəmli-ana

antonia sainz how to suck a rock through a http://afcmarseille.com/porn/super-sex-milf qəmli-anaHƏSRƏT NƏĞMƏSİ

gloryhole and hd teen teighlor gets favorite day cock Eşitmirəm səsini,

moanas loverboy getting fucked Duymuram nəfəsini.

http://mustafamovie.com/porn/teen-fucks-asian Qərib kimi

source boylanıram

delicious riley nixon hammered hard core free porn gah o yana, gah bu yana,

latino with a pink dildo Sənsiz yaman

darıxmışam, ay ana!

Dayanıb

yol ayrıcında

Ta yolumu gözləyən yox,

Addımımı

izləyən yox.

Ayağımı cızan çöpü

daş bilərdin,

Şeh düşəndə

çəmənliyə,

Paltarımı

yaş bilərdin.

Gör, nə vaxtdı,

Al bəzənib

geyənim yox,

Övladıma

daha «nəvə» deyənim yox.

Sən həyatda

yoxsan, deyə,

Dünya mənə

boş görünür

axı, niyə?

Əkdiyin gül-çiçəkləri

Əl uzadıb

dərənim yox,

Nəvələrə

şirin kökə,

Yağ yaxmacı

verənim yox.

Məzarını

ziyarətə gələn zaman

Mən hər dəfə

İstəyirəm deyəm sənə:

– Dur ayağa,

gedək evə.

Sənsiz könlüm

yanıqlı ney,

Eh, çətin ki,

tutsun qərar.

Məzarınla

evimizin arasında

Azacıq

bir məsafə var,

Ancaq ki, sən

Səsimizə

səs vermirsən.

Burdan-bura

öz evinə gələmmirsən…

click here  

http://johanstellerphotography.com Mübariz SƏFİYAROĞLU

Şərh yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here