Yaşın fərqi çoxdur

0

Yaşın fərqi çoxdur müğənni xanım,
Hələ ki, durudur qanın, bilmirsən,
Gedib-gələnlərə qarışır başın,
Hələ ki, boş qalmır yanın, bilmirsən.

***

Hələ sayılırsan, hələ sayırsan,
Gələnə, gedənə hırıldayırsan,
Hələ yad evlərdə qarşılayırsan
Sübh çağın—xoruzun banın, bilmirsən.
***

Hələ ki, vecinə deyil bu dünya,
Gözünə görünür veyil, bu dünya,
Bir gün əmr edəcək:–Əyil!—bu dünya,
Çıxacaq tək evdə canın, bilmirsən.
***

Buza dönəcəksən soyuq yataqda,
Zillənib qalacaq gözlərin Haqda,
Bağrın yarılacaq tənha otaqda,
İl kimi keçəcək anın, bilmirsən.
***

Öləcək ümidin özündən əvvəl,
Dilin tutulacaq sözündən əvvəl,
Soyuq yaş gələcək gözündən əvvəl,
Solacaq şöhrətin, şanın, bilmirsən.
***

Mən birin deyəndə sən keçdin mini,
Yağdırdın üstümə qəzəbi, kini,
Bir də lənətləsən İsaməddini,
Zülmətə dönəcək danın, bilmirsən.

İsaməddin Əhmədov, “Əkinçi” qəzetinin redaktoru

Şərh yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 12 =