“Zərdab kolxozçusu”ndan “Əkinçi”yə gedən yol…

1

“Zərdab kolxozçusu”ndan  “ƏKİNÇİ”yə gedən yol… Rayon qəzetində kimlər işləyib?..

– 1935-ci il  “Zərdab kolxozçusu”    

Rəsmi məlumat yoxdur. Lakin deyilənə görə Hüseynqulu Kazmlı adlı şəxs qəzetin ilk redaktoru olub.

1938-ci il,  1 yanvar  “Zərdab kolxozçusu”  

Mikayıl Mikayılov

1938-ci il, dekabr  “Zərdab Staxanovçusu”

Səfər Əliyev, rayon partiya komitəsinin III katibi, müvəqqəti redaktor.

1939-cu il  “Zərdab Staxanovçusu”

Nəsir İmranov

1942-ci il, fevral  “Zərdab Staxanovçusu”

Mehdi Xanməmmədov

1942-ci il, iyun  “Zərdab Staxanovçusu”

Səfər Abdurrəhman oğlu Əliyev

1942-ci il, 8 iyul,  “Zərdab Staxanovçusu”

Həzra Məhəmməd qızı Şərifovaya tapşırılır.

1943-cü il “Zərdab Staxanovçusu”

Rəbiyyə Alı qızı Mirzəxanova

1948-ci il  “Zərdab Staxanovçusu”

Sərkər Hüseynəli oğlu Həsənov

1949-cu il “Zərdab Staxanovçusu”

Qulu Mürsəliyev

1950-ci il, yanvar  “Zərdab Staxanovçusu”

Anton Sərdarov, müvəqqəti redaktor, raykomun vahid partiya bileti bölməsinin müdiri

1950-ci il, fevral  “Zərdab Staxanovçusu”

Qulu Mürsəliyev

1950-ci il, avqust  “Zərdab Staxanovçusu”

Anton Sərdarov, redaktor əvəzi

1950-ci il sentyabrdan 1951-ci ilə qədər “Zərdab Staxanovçusu”

Qulu Mürsəliyev

1951-ci il, 10 sentyabr “Zərdab Staxanovçusu”

Sərkər Hüseynəli oğlu Həsənov

1954-cü il, 5 iyul “Kolxozçu”  

Q. Misirov, raykomun şöbə müdiri.

1954-cü il, 2 avqust  “Kolxozçu”

Sərkər Həsənov

1957-ci il, 19 mart “Kolxozçu”, 1966-cı ildən “Pambıqçı” 

Abdulla Həsənov

1983-cü il, 1 fevraldan “Əkinçi”

Abdulla Həsənov. A. Həsənov 1957-1992-ci illərdə qəzetin redaktoru işləmişdir.

1 comment

Comments are closed.