1 comment

  1. Чох гузел, охуйур! Догурданда адамы чох узаглара апарыр бу сес. Еладыр, супердир. Аллаh омур версин бу ханыма!!! Отдельно спасибо Ничата!!! О бизи бу козэлликлерле чалашдырыр!!! Саг ол Ай чаван оглан, сени мин яша

Comments are closed.