Elşən, sən gərəksən Azərbaycana!  

0
10017
polkovnik Elşən Qarayev

Zərdablı polkovnik, aprel döyüşlərinin qəhrəmanı Elşən Qarayevə həsr olunur.

Gözlərim önündə igid, qəhrəman,

Baxıram Elşənə – ellər oğluna.

Döyüşüb verməyib düşmənə aman,

Vətəni çox sevir, bağlıdır ona.

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Elə ilk döyüşü uğurlu olub

Vuruşub, düşməni qorxuya salıb

Döyüşdə fərqlənib təşəkkür alıb

Anasının südü halaldır ona

Elşən gərəklidir Azərbaycana

***

Dağların qoynunda istehkam qurdu,

Vətən keşiyində kişi tək durdu.

Qudurğan dığanı odda qovurdu

Doğma Azərbaycan vətəndir ona

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Hücuma keçəndə öndə gedibdi,

Düşməni sağ tutub,dil gətiribdi.

Çətində yoldaşa əl yetiribdi,

Allah da hər zaman dayaqdır ona,

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Qorxu yox canında, şir ürəklidir.

Tükənməz var gücü, zor biləklidir

Palkovnik leytnant el istəklidir

Ordenlər döşündə layiqdir ona

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Düşmənlər yerdəydi bircə həmlədə

Aprel döyüşündə Lələtəpədə

Elşən vuruşurdu bayraq əlində

Bu hünər, cəsarət, şöhrətdir ona

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Arzusu çin oldu qalxdı təpəyə

Əldəki bayrağı taxdı zirvəyə

Tuş gəldi minadan çıxan qəlpəyə,

Qoydu sağ ayağın, şərəfdir ona

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Düşməyib heç ruhdan, niyyətindədir,

Vətənə sədaqət xidmətindədir.

Hazırdır, döyüşmək qüdrətindədir

Vicdanı, qeyrəti hakimdir ona,

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

***

Əlniyyət, bağçamdan güllər dərərəm,

Güllərdən yoluna xalı sərərəm.

İstəsə canımı, sözsüz verərəm,

Dövlətim, sərvətim qurbandır ona,

Elşən gərəklidir Azərbaycana.

Əliyev Əlniyyət, Zərdab Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin işçisi.