Zərdabın Yuxarı Seyidlər kəndinin yerində qədim dövrdə şəhər olub

0
138
Zerdab-Yuxari-Seyidler

Zərdab rayonunun Yuxarı Seyidlər kəndinin ərazidə əsrlər öncə Yasər şəhəri mövcud olub. Çox maraqlıdır ki, bu şəhər də böyük ticarət mərkəzlərindən biri imiş. Bu şəhər Suffin şəhəri ilə qonşuluqda yerləşirmiş. Bu böyük şəhərin indi yalnız adı qalıb.

Zərdab rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar, araşdırmalar aparılsa, həm tariximizin öyrənilməsi baxımından, həm də sözügedən yaşayış məntəqələrinin araşdırılıb öyrənilməsi baxımından zəngin nümunələr aşkara çıxarıla bilər.