MÜBARİZ

1
32
Mübariz İbrahimov
Mübariz İbrahimov

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsinə

Ürəyində millətinin sevgisi,

Torpağına məhəbbətin bir ümman,

Sən yurdunun bir müzəffər oğlusan,

Yaşadacaq səni yurdun, bu məkan.

***

Qarabağda qaralanda ocaqlar,

Top səsindən tutulanda qulaqlar,

Qan ağlayıb sızlayanda bulaqlar,

Qəzəbinə sığışmadın, Mübariz.

***

Öz yurdunda əsir düşdü millətin,

Cəlladlara haqdan gəldi nifrətin,

Öz dərdinə məlhəm olan qeyrətin,

Mübarizən oddan keçdi Mübariz.

***

Sən yağını səngərində haqladın,

Güllələrlə səngərlərə mıxladın,

Ərliyini öz adında saxladın,

Yaşadacaq səni yurdun, Mübariz

***

Qarlı qışın ayazında, danında,

Fərid dostun oldu hər an yanında,

Yağıları haqladınız qınında,

Öz sözünü silah dedi, Mübariz.

***

Malıbəyli, Quşçular və Xocalı,–

Dəhşətləri, kəmfürsətin xəyalı,

Bir intiqam, bir ağrılar məlalı,

Döyüşlərə səni atdı, Mübariz.

***

Silahının alov olan göz yaşı,–

Hayqırdıqca avtomatın yaddaşı,

Biçib tökdün yağıları, dağ-daşı,

Qanlarına qəltan etdin, Mübariz.

***

Yaralanmış yağıların ah-vayı,

Yerindəcə susub  qaldı səf sayı,

Namərdliyin, rəzilliyin bu–payı,

Sən ərlikdə dastan oldun Mübariz.

Yusif SULTANOV, Zərdab rayonu

1 comment

Comments are closed.