Üç kəsdən qorxmalıyıq

0
28

ikiüzlü adamİnsan üç şeyin arxasınca getməlidir; həqiqətin, xeyirin, gözəlliyin…

İnsan üç şeydən uzaq olmalıdır; zülmdən, küfrdən, cəhalətdən…

Üç şeydən qaçmalıyıq; yersiz sərtlikdən, tam doymaqdan, hədə-qorxudan…

Üç kəsdən qorxmalıyıq; mərhəmətsizdən, ikiüzlüdən, pis əməl törədəndən…

Üç adama əl tutun; xəstəyə, qəribə, ümidsizə…

Üç hakimin hökmündə xəta axtarmayın; qəlbin, qədərin, ölümün…

Üç şey səadətin açarıdır; təvazökarlıq, qənaət, ölümü düşünmək…

Üç şeyi sevməyən ruh qəbir kimi qaranlıqdır; Allahı, uşaqları, zalım və güclü olmayanlara itaəti…

Dünya üç şeylə cənnət olar; əlində olanı verməklə, bağışlamaqla, hidayət yolunu göstərməklə…

Üç yerdə insan özünü tanıyar; tövbədə, zalımın zülmü altında, son nəfəsində…

Həyatın mənası üç şeydə özünü göstərər; eşqlə birləşən ümiddə, şövqlə edilən ibadətdə, göz yaşı ilə yuyulan mərhəmətdə…

Üç cür insan Allahı görməklə müjdələnər; saf qəlblilər, gecənin qaranlığında günəşi kəşf edənlər, ölümlə birlikdə yaşayanlar…

İnsanlar arasında özünü dərk edənlər üçdür; küləyi belə incitməyənlər, adlarını söyləməkdən utananlar, insanlara qarşı xoş niyyətli olanlar.

Mənbə: “Ailəm” jurnalı.