Gedənlər gileyli, gələn gileyli

0
44

dunyaA DÜNYA

Gedənlər gileyli, gələn gileyli,

Yaman danışırlar səndən, a dünya.

Əlhəzər eləyib qan ağlayırlar,

Baş açmaq olmayır qəmdən, a dünya.

 

Pozulub mizanı tərəzi, daşın,

Gözünü tökürsən, düzəldib qaşın.

Bəxti qara gələn gözləri çaşın,

Qurumur gözləri nəmdən a dünya.

 

Vəzir Bəlalı da başına döyür,

İnciyib, hey sənin dalınca söyür.

Qəm-qüssə içində al-yaşıl geyir,

Lağ edib baxırlar gendən, a dünya.

 

Vəzir BƏLALI,

Otmanoba kəndi