Ana məhəbbəti

0
47

qəmli-anaBöyük məhəbbətimlə

Mən sevirəm anamı.

Axı necə sevməyim,

Mənə candan yananı.

Yalandı yad sevgisi,

Mənim sözüm qətidir,

Dünyada ən təmiz eşq

Ana məhəbbətidir.

***

Anasız ayaq açıb,

Yol azaram həyatda.

Anam varsa yanımda,

Mən də varam həyatda.

Dizlərimin taqəti,

Qolumun qüvvətidir,

Dünyada ən təmiz eşq

Ana məhəbbətidir

***

Mən şirinlik duymuşam

Kəlməsində, sözündə.

Varmı ona bərabər

Görəsən yer üzündə?!

Gözlərimin işığı,

Qəlbimin ülfətidir.

Dünyada ən təmiz eşq

Ana məhəbbətidir.

***

Qəlbimizdə yaşadaq,

Sevək özümüz kimi.

Qoruyaq hər bəladan

Görən gözümüz kimi.

Cənnətdən yerə enən

Tanrı əmanətidir,

Dünyada ən təmiz eşq

Ana məhəbbətidir.

 

Vüqar VƏKİLOĞLU

Qoruqbağı kəndi