Nəyimə lazımmış qəfəs, göydələn ?

0
36
Mirağa Bağırov
Mirağa Bağırov, Zərdab şəhər sakini

Dəymə mənim  xətrimə

Bilmirəm nəçiyəm, nəyəm, kiməm mən,

Dartılıb qırılmış sarı siməm mən.

O gün bir qəbahət çıxıb dilimdən,

Salma yaddaşının vacib sətrinə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə.

             *****

Mənim də qəlbim var , sanma daşam mən !

Yüz qəm tavasında qovrulmuşam mən.

Daha bezikmişəm , yorulmuşam mən ,

Bilməyirəm dinclik nədir , qayğı nə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

                *****

Şirin bir nağılmış o şehli çəmən ,

Torpaq qoxusuna indi həsrətəm .

Nəyimə lazımmış qəfəs , göydələn ?

Bürü otağımı yovşan ətrinə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

                      *****

Üfüqdən-üfüqə uçmaq istərəm ,

Təpədən dərəyə qaçmaq istərəm ,

Qol açıb torpağı qucmaq istərəm ,

Ömrü belə vaxt-vədəsiz bitirmə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

                        *****

Sevinc gedib , mənə qalıb dərd-ələm ,

Hər addımda yollarda qəm əkirəm ,

Kövrəlmişəm , havadan nəm çəkirəm ,

Mənə belə süzgün nəzər yerirmə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrim

 

                          *****

Ağızda çörəyin dadı itibdi ,

Yadımdan doğmamın adı itibdi,

Ömrün qürub çağı gəlib yetibdi ,

Dərd üstünə təzə bir dərd  gətirmə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

             *****

Məşhər günün salaq bəlkə biz yada ,

Sona yetsin təkəbbürlər , qan-qada

Cismim torpaqdadır , ruhum fəzada ,

Qovuşub göylərin mavi çətrinə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

                *****

Olan oldu , keçən keçdi dünyada ,

Nə verərlər ah-amana , fəryada ?

Keçənləri xoşluq ilə sal yada !

Gözlərindən yaş çiləmə qəbrimə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə .

                       *****

Bu fürsəti Xaliq bizə veribdi ,

Yer üzünə “canişin” göndəribdi.

Hərə əməyinin barın dəribdi .

Mirağa , gəl , bu fürsəti itirmə ,

İnsaflı ol , dəymə mənim xətrimə