Cilovxanlı kəndi

0
48

Rayon mərkəzindən 22 kilometr şimal-qərbdə yerləşən bu kəndin əhalisinin soy kökünün Muğanlı tayfasından qaynaqlandığı söylənilir. Lakin bu da məlumdur ki, bir zamanlar İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında Cilovxanlı kəndi varmış. Həmçinin 18-ci əsrin ikinci yarısında Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın mülklərindən birinin Cilovxan adlandığı da məlumdur. Hazırda Cilovxanlıda heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, bostançılıq, baramaçılıq, yemçilik geniş inkişaf etmişdir. Kənddə məktəb, klub, kitabxana və s. var.

Ərazisi 419 hektar
Əhalisi 221 nəfər