Nizami Gəncəvi Zərdaba gəlibmiş…

0
43

İbn Cövşən və Əli İstəxrinin kitablarında Bərzəng (Bərzənd yaxud Bərdic) adlı şəhərdən söz açılır ki, bu da XII-XIII əsrin ən böyük şəhərlərindən hesab edilmişdir. Bu şəhər Zərdabın indiki Körpükənd kəndinin ərazisində olmuşdur. Zərdabın diğər kəndi – Əlvəndin də qədim tarixə malik olub. Şərqdə ilk ipək, biyan kökü və qənd ustehsal edən sexləri bu kənddə açılıb. Əjdər Fərzəli özünün “Nizami zirvəsi” əsərində Nizaminin Qızıl Arslanla bu kənddə görüşdüyünü yazır. Biz bu fakta əsaslanıb dahi Nizami Gəncəvinin Zərdab torpaqlarında olması ilə fəxr edə bilərik.