Zərdabın yaşayış məntəqələrində poçt məntəqələri, poçt indeksləri

0
579

Poçtamt

Poçt şöbələri

Poçt indeksləri

Ünvan

ZƏRDAB MƏRKƏZİ PŞ AZ 6300 ZƏRDAB Ş,
ZƏRDAB MƏRKƏZİ PŞ AZ 6300 QOŞAOBA
ZƏRDAB DƏLİQUŞÇU PA AZ 6300 DƏLİ QUŞÇU
ZƏRDAB 1 SAYLI PŞ AZ 6301 FƏHLƏ QƏSƏBƏSİ
ZƏRDAB BƏYİMLİ PŞ AZ 6311 BƏYİMLİ QƏSƏBƏSİ
ZƏRDAB BIÇAQÇI PŞ AZ 6312 BIÇAQÇI
ZƏRDAB ÇALLI PŞ AZ 6313 ÇALLI
ZƏRDAB ALICANLI PA AZ 6313 ALİCANLI
ZƏRDAB ALICANLI PA AZ 6313 ALİCANLI-1
ZƏRDAB ALICANLI PA AZ 6313 ALİCANLI-2
ZƏRDAB ALICANLI PA AZ 6313 CİLOVXANLI
ZƏRDAB HÜSEYNXANLI PŞ AZ 6314 HÜSEYNXANLI
ZƏRDAB HÜSEYNXANLI PŞ AZ 6314 SALAHLI
ZƏRDAB HÜSEYNXANLI PŞ AZ 6314 XANMƏDLİ
ZƏRDAB GƏLMƏ PŞ AZ 6315 GƏLMƏ
ZƏRDAB GƏLMƏ PŞ AZ 6315 ALLAHQULUBAĞI
ZƏRDAB GƏLMƏ PŞ AZ 6315 ƏLİBƏYLİ
ZƏRDAB QORUQBAĞI PŞ AZ 6316 QORUQBAĞI
ZƏRDAB QORUQBAĞI PŞ AZ 6316 SARIQAYA
ZƏRDAB QARAVƏLLİ PŞ AZ 6317 QARAVƏLLİ
ZƏRDAB ŞIXBAĞI PA AZ 6317 ŞIXBAĞI
ZƏRDAB ŞIXBAĞI PA AZ 6317 AĞABAĞI
ZƏRDAB ŞIXBAĞI PA AZ 6317 NƏZƏRALILI
ZƏRDAB İSAXBAĞI PŞ AZ 6318 İSAXBAĞI
ZƏRDAB İSAXBAĞI PŞ AZ 6318 BÖYÜK DƏKKƏ
ZƏRDAB MƏLİKLİ PŞ AZ 6319 MƏLİKLİ
ZƏRDAB MƏLİKLİ PŞ AZ 6319 BURUNLU
ZƏRDAB KÖRPÜKƏND PA AZ 6319 KÖRPÜKƏND
ZƏRDAB MƏLİKUMUDLU PŞ AZ 6320 MƏLİKUMUDLU
ZƏRDAB MƏMMƏDQASIMLI PŞ AZ 6321 MƏMMƏDQASIMLI
ZƏRDAB MƏMMƏDQASIMLI PŞ AZ 6321 GÖDƏKQOBU
ZƏRDAB ƏLVƏND PŞ AZ 6322 ƏLVƏND
ZƏRDAB ƏLVƏND PŞ AZ 6322 OTMANOBA
ZƏRDAB PƏRVANLI PŞ AZ 6323 PƏRVANLI
ZƏRDAB SƏFDƏXAL PŞ AZ 6324 ŞƏFDƏXAL
ZƏRDAB SƏFDƏXAL PŞ AZ 6324 AŞAĞI SEYİDLƏR
ZƏRDAB SƏFDƏXAL PŞ AZ 6324 MEHDİLƏR
ZƏRDAB YARMƏMMƏDBAĞI PŞ AZ 6325 YARMƏMMƏDBAĞI
ZƏRDAB YARMƏMMƏDBAĞI PŞ AZ 6325 LƏLƏAĞACI
ZƏRDAB YUXARI SEYİDLƏR PŞ AZ 6326 YUXARI SEYİDLƏR
ZƏRDAB YUXARI SEYİDLƏR PŞ AZ 6326 SİLEYLİ
ZƏRDAB GƏNDƏBİL PŞ AZ 6327 GƏNDƏBİL
ZƏRDAB TƏZƏKƏND PŞ AZ 6328 TƏZƏKƏND
ZƏRDAB TƏZƏKƏND PŞ AZ 6328 DƏKKƏOBA
ZƏRDAB ŞAHHÜSEYNLİ PŞ AZ 6329 ŞAHHÜSEYNLİ