Birinci Alıcanlı kəndi

1
53

Rayon mərkəzindən 20 kilometr şimal-qərbdə yerləşən bu kəndin sakinlərinin bir zamanlar Ağsu rayonunun Təklə kəndindən gəldikləri deyilir. Yerli sakinlər kənddə Təklə Alıcanlısı da deyirlər. Keçmişdə Sərənkoba adlanan bu ərazidə ilxıçı Alıcan yaşamışdır.
Heyvandarlıq, taxılçılıq, yemçilik, baramaçılıq, pambıqçılıq, quşçuluq, meyvəçilik, əhalinin əsas məşğuliyyət sahələridir.
Kənddə İcra Nümayəndəliyi, bələdiyyə, orta məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi klub, poçt, ATS, mədəniyyət evi, məscid, uşaq bağçası və s. var.

Ərazisi 2301 hektar
Əhalisi 1075 nəfər

1 comment

Comments are closed.