Böyük Dəkkə kəndi

0
38

Böyük Dəkkə yaşayış məntəqəsi rayon mərkəzindən 7 kilometr şərqdə, Kür sahilindədir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, bostançılıq, baramaçılıq, yemçilik, meyvəçilik və sairədir.
Böyük Dəkkə kəndində məktəb kitabxana, uşaq bağçası və sair var. Ehtimal olunur ki, kəndə Böyük Dəkkə adı, “böyük oba” mənasında verilmişdir. Ərəbcə Dəkkə vəhşi keçi və tövlə mənalarını verir.

Ərazisi 440,43 hektar

Əhalisi 387 nəfər