Zərdabinin qızı Qəribsoltan xanım ailə həyatı qurmamışdı və…

0
60
hesen-bey-zerdabi-ekinci-qezeti.png

Həsən bəy Zərdabinin qardaşı Səfəralı bəyin Zərdabda yaşayan nəvəsi Sara xanım Həmdulla bəy qızı bildirir ki, Rəhim bəy Məlikov əmisi Həsən bəy Zərdabinin kiçik qızı Qəribsoltan xanım Məlikovanın nişanlısı olub. Lakin onlara ailə həyatı qurmaq qismət olmayıb. Qəribsoltan xanım ömrünün sonuna kimi ailə həyatı qurmayıb, subay qalıb.

O, Azərbaycan Respublikasının və SSRİ-nin gələcək xalq artisti Rauf Soltan oğlu Hacıyevi oğulluğa götürmüş, himayəsi altında tərbiyə etmiş, təhsili ilə məşğul olaraq onu ərsəyə yetirmişdir. Onlar bir yerdə, ana-bala kimi Bakı şəhəri, S. Vurğun küçəsi, bina 85, 100 saylı mənzildə yaşamışlar.

Onu da qeyd edək ki, Rauf Hacıyevin doğma anası Nanə xanım zərdablı olmuşdur. O, uşaq ikən yetim qalmış, Həsən bəy Zərdabinin xanımı Hənifə xanım Məlikova (Ağayeva) 3 yaşlı Nanə xanımı və onunla bahəm 9 yetim uşağı övladlığa götürüb öz ailələrində böyütmüş, tərbiyə-təhsil vermiş, ev-eşik sahibi etmişdir. Bir faktı da bildirək ki, Qəribsoltan xanım bir vaxtlar Nanə xanımla Zərdaba dönmüş və hər ikisi Zərdabda dərs demişlər.