Zərdab rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışanlar

0
51

SSRİ-nin kommunist partiyasından sonra əsas dayağı olan komsomol təşkilatları Zərdabın da bütün yaşayış məntəqələrində, idarə, müəssisə və təşkilatlarında oxuyub işləyən gəncləri birləşdirirdi. Komsomol sıralarına 14 yaşından 21 yaşadək olan gənclər guya könüllülük əsasında daxil olurdular. Lakin əslində komsomola keçmək məcburi idi.
O dövrdə gənclərin ən böyük siyasi təşkilatı olan komsomolun – Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının Zərdab
Rayon Komitəsinə rəhbər- birinci katib təyin olunmaq etimad hesab olunurdu. Bəs Zərdab rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində kimlər çalışıblar? Əlimizdə olan məlumatlar bunlardır:
Abbasov Əliyullah İbad oğlu – keçən əsrin 30-32-ci illərində Zərdabda komsomol özək katibi olub.
Nəriman İmranov
Mehdi Xanməmmədov
Mirzəkərim Kərimov
Səxavət Fətəliyev
Rəhman Feyzullayev
Almaz Kərimova
Rəqibə Əmirəliyeva
Lətif Eminov
Nəsimi Hüseynov
Bahəddin Zərdabi
Tello İbrahimova
Kərim Əliyev
Voroşil Fərzəliyev